Indhold
Aktuelle arrangementer
Den estiske skole i Kbh.
Den estiske børneklub i Kbh.
Mailingliste
Vi mødes i cafeen
Eesti kirik i Danmark
Afholdte arrangementer

Aktuelle arrangementer

Invitation

Kære Eesti Kodu medlemmer og venner

Det nye år er begyndt og i den forbindelse inviterer vi jer til vores generalforsamling for at kigge tilbage til 2016 og lave planer for 2017. Alle gode ideer og forslag er velkomne.

Vi mødes søndag den 29. januar kl. 12.00. Stedet bliver oplyst til de tilmeldte senere. Tilmelding pr. mail info@eestikodu.dk eller gennem Facebook gruppe senest den 24. januar. Man kan betale kontingent for 2017 via netbank eller på stedet.

På gensyn!

Eesti Kodu bestyrelse

PS. Medlemskab koster 130 kr. om året for enkeltpersoner og 190 kr. for familier. Medlemskabet følger kalenderåret. Danske Bank Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 3303821988

Oplysninger om arrangementer føjes løbende til.


Herunder finder du forskellige arrangementer, som Eesti Kodu afholder eller deltager i


Den estiske skole i København

For børn fra 6 til 15 år, som taler estisk. Underviser er Mae Veskis Hove.


Den estiske børneklub i København

er for estiske børn mellem 1 og 7 år, samt deres forældre.


Eesti Kodus mailingliste

Meld jer til vores mailingliste, så I kan få direkte besked om vores kommende arrangementer eller andre vigtige og spændende informationer via email.


Vi mødes i cafeen

Hej unge og unge af sind!

Vi mødes jævnligt på Cafe Zusammen, hvor vi har det hyggeligt. Hold øje med vores hjemmeside eller følg med på Eesti Kodus Facebookgruppe, hvis du vil høre nærmere om, hvornår vi mødes næste gang.

www.cafezusammen.dk

Katrin og Helen
Eesti Kodu


Eesti Kirik i Danmark

Det er også muligt at deltage i estisksprogede gudstjenester i København. Eesti Kodu formidler nyheder fra Eesti Kirik her.


Afholdte arrangementer i Eesti Kodu:

Se også vores album på nettet!

2011
Jaanuar: Generalforsamling
Marts: Forårsfest
Maj: Restaurantaften
Juni: Sommerpicnic i Dyrehaven
Oktober: Kultursøndag med kunsneren Piret Mildebergi og den kunstneriske chef for forlaget ”Olion” Tiina Sildre
November: Julefest

2010
Jaanuar: Generalforsamling.
Februar: Estlands republiks årsdag.
April: Restaurantaften på restaurant i Fisketorvet.
Juni: Sommerpicnic i Dyrehaven.
Oktober: Sprogdag med det Estiske Modersmålsselskab.
November: Litteraturdag med Andrus Kivirähk.
November: Julefest.

2009
Januar: Generalforsamling og filmfremvisning "Palju õnne!" ("Congratulations") (2004).
Marts: Estlands republiks årsdag.
Juni: Sommerpicnic i Klampenborg.
August: International Dag i København..
September: Cafeaften i Ciao i anledning af Silvi Teesalu bogs "Deporteret til Sibirien" ("Sirelid õitsevad juunis") præsentation i Danmark.

2008
Januar: Generalforsamling og filmfremvisning "Bronzenatten" (2007).
Februar: Estlands Republik 90 år - jubilæumsfest. Filmforevisning "The Volunteers" (2006) om de danske frivillige i Den Estiske Uafhængighedskrig.
Marts: Estlands Republik 90 år - koncert i Det Kongelige Bibliotek arrangeret af Estlands Ambassade. Estisk akademisk mandekor og Urmas Sisask.
April: Restaurantaften i India Palace.
Juni: Estisk børneklub startede i København.
Juni: Sommerpicnic i Klampenborg.
August: International Dag i København.
September: Det estiske kor optrådte i Hans Tausens kirke i København.
Oktober: Kultursøndag med oplæg og senere diskussion om Estlands forbindelser med Georgien v. Estlands diplomater i Danmark Kristel Lõuk og Jaanus Elvre.
November: Julefest. Det estiske kor optrådte.

2007
Januar: Generalforsamling og filmforevisning "Vanad ja kobedad saavad jalad alla" (2003).
Februar: Estlands 89.årsdag.
April: Restaurantbesøg i den indiske/pakistanske restaurant Sahil.
Juni: Sommerpicnic i Klampenborg.
September: International Dag i København.
Oktober: Eesti Kodus efterårsarrangementmed cafe samt oplæg om Estival, Göteborg. Andreas Helk optrådte på klaver.

2006
EK generalforsamling i januar: ændringer i vedtægterne, udvidelse af bestyrelsen, planer for 2006 m.m. Filmforevisning: "Stiilipidu" (2005, i hovedrollerne ses Maarja Jakobson, Anne Reemann ja Evelin Pang, regissør Peeter Urbla).
Restaurantbesøg i den tibetanske restaurant Samsara i april.
Sommerpicnic i Klampenborg i august for at fejre 15-årsdagen for Estlands uafhængighed.
September: vi så i fællesskab det estiske presidentvalg på nettet.
Oktober: EK efterårsarrangement, hvor den nye estiske ambassadør Meelike Palli var på besøg, og kaptajnløjtnant Liivo Laanetu holdt et oplæg om sit arbejde i det estiske søværn og om samarbejdet med den danske flåde.
December: Eesti Kodus julefest. Det estiske kors første optræden med en lille juleprogram.

2005
EK Generalforsamling i januar og møde med forfatteren Erling Jepsen („Manden fra Estland“).
I maj afholdtes en ekskursion med besøg på et kvindekrisecenter samt hyggelig aften på restaurant for de kvindelige medlemmer af Eesti Kodu.
I juni afholdtes sommerpicnic.
I oktober afholdtes kultursøndag, hvor violinisterne Kirsti Kuusk ja Jean-Paul Kress fra Sverige optrådte.
I december afholdtes julefest sammen med Eesti Kirik.

 
Kontakt : info@eestikodu.dk